Tuesday, September 8, 2009

EYLÜL RÜBAİ

eylüle girdim eylüle girdim 
her ömrün bir eylülü vardır
onca yaşadım
şimdi bildim.

M.Mungan-

No comments: