Thursday, October 15, 2009

Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil-NEFI

Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil
Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil
Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım

Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil
Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma'ânî elime

Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil
Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-I Nef'î

Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil
NEFI
Cevirisi;
Mucize söyleyen bir papağanım ben, dediklerim boş laf değil

Felekle konuşamam, onun kalbi temiz değil.
Kalbi temiz olmayana gönül ehlidir diyemem

Gönül ehillerinin birbirlerini bilmemesi insafa sığar bir şey değil
Felek alçak ve dünya kıymet bilmez ise de
inciye benzeyen sözümün değerini gene düşünce bilir.
Şiir hazinesinin kapısının anahtarı elime geçti

Aleme bol bol cevher dağıtsam bunlara ziyan gözüyle bakılmaz
Nef’inin temiz gönlü şiirin levh-i mahfuz (kader levhası)udur

DOSTLARINKI GIBI KITAPCI DUKKANI DEGIL 

a quotation from Miro

 "For me, an object is alive."

   John Miro