Friday, September 17, 2010

modern siir- serbest siir

ÖzeLLikLeri :

-DiLi sade ve anLaşıLırdır.
-Modern şiirde nazım birimi mısradır ; fakat beyitLer , dörtLükLer ve bentLerLe de şiirLer yazıLabiLir.
-Modern şiirde
öLçü serbesttir.
-Modern şiirLerde kafiye ve rediften ziyade
ses zenginLiğine önem veriLir; fakat şair isterse bunLarı kuLLanabiLir..
-Modern şiirde konu sınırsızdır.
Her şey şiirin konusu oLabiLir
-Modern şiirde beLLi bir nazım şekLi yoktur; fakat sone ve terzarima gibi nazım şekiLLeri Batı edebiyatından aLınıp kuLLanıLmıştır.
-Modern şiir
herkese (haLka ve yüksek zümreye) hitap edebiLir..

No comments: